Vēja enerģija

Tāpat kā saules enerģija, arī vēja enerģija ir visstraujāk augošais enerģijas avots pasaulē. Izmantojot šo atjaunojamās enerģijas avotu, mēs cenšamies arvien vairāk izvairīties no atkarības pēc fosilā kurināmā, piemēram, oglēm, naftas un gāzes apstrādes. Nākamā desmitgadē centieni ieviest tikai atjaunojamās enerģijas avotus ir lielākais mērķis cilvēcei totalizatori. Šāda enerģija nerada piesārņojumu atmosfērā un neveicina siltumnīcas efektu totalizatori. Taču šie jaunie enerģijas avoti ir dārgi, tāpēc pētnieki cenšas risināt šo problēmu, attīstot lētāku enerģijas padevi uzņēmumiem, kā arī katrai privātpersonai.

Kā jau katrai lietai, arī vēja enerģijai var nosaukt savas priekšrocības un trūkumus. Lai pārliecinātos, vai vēja enerģija būs izdevīgākais alternatīvās enerģijas resurss, izlasi šo rakstu, apskatot visus plusus un mīnusus.

Vēja enerģijas sniegtās priekšrocības

1. Tīrs avots
Vēja enerģijas ražošana nerada nekādu piesārņojumu, salīdzinājumā no piesārņojuma, kāds rodas, ražojot enerģiju ar ogļu vai naftas resursiem. Šo enerģiju mēdz saukt par zaļo enerģiju, jo tā ir pilnībā dabīga.

2. Atjaunojami resursi
Vējš ir bez maksas – tas neprasa nekādus papildus faktorus, lai iegūtu enerģiju. Zemes rotācijas rezultātā veidojas vējš, un tik ilgi, cik viņš pastāvēs, tik ilgi mēs būsim nodrošināti ar enerģiju. Tas nekad nebeigsies, kas, piemēram, draud lielajiem naftas un ogļu resursiem. Vēja enerģijas izmaksas ar gadiem samazinās un tā kļūst populārāka vispārējā populācijā, tāpēc solās būt vēl lētāka. Ātri vien tiks atgūtas izmaksas, ja ilgtermiņā vēlaties uzstādīt vēja turbīnu.

3. Efektīvas izmaksas
Vēja turbīnas sniedz enerģiju daudz mājām, kas ir tuvākā apkārtnē. Katrai mājsaimniecībai nav nepieciešama sava personīgā turbīna. Vēja enerģiju piedāvā daudz kompānijas, tāpēc par uzstādīšanu un turbīnu apkopi pašiem iedzīvotājiem nav jādomā. Īpaši reģionos, kas ir tuvu pie jūras vai okeāna, šīs vēja turbīnas sniedz lielu efektivitāti, jo nav jāizmanto citi alternatīvi enerģijas avoti. Jo patstāvīgākas vēja plūsmas ir reģionā, kur uzstādīta turbīna, jo enerģijas plūsma notiek vienmērīgāka un izmaksas solās samazināties.

4. Papildus samaksa zemes īpašniekiem
Zemes īpašnieki, kas īrē platību vēja turbīnu uzstādīšanai, saņem lielas naudas summas no valsts. Dažos gadījumos, zemes īpašniekam tiek piešķirta bez maksas enerģijas pievade viņa mājsaimniecībai. Vēja ģeneratori aizņem lielas platības, tāpēc ir izdevīgi īrēt savu zemi šādam mērķim.

5. Strauja izaugsme un milzīgs potenciāls
Vēja enerģija ir piedzīvojusi milzīgu izaugsmi pēdējo desmit gadu laikā. Saskaņā ar ASV Enerģētikas departamenta datiem, enerģijas jauda ir palielinājusies vidēji par 30 procentiem katru gadu. Šobrīd vēja enerģija veido aptuveni 2,5 procentus no kopējā pasaules elektroenerģijas daudzuma.

Vēja enerģijas lielākie trūkumi

1. Izturība
Vēl joprojām nav pilnībā iespēja ražot vēja enerģiju ar 100% jaudu. Šobrīd turbīnas darbojas aptuveni ar 30 procentu jaudu. Gadījumā, ja laika apstākļi nav par labu, vēja turbīnas nespēj darboties un uzņēmumi var nesaņemt nepieciešamo enerģiju. Arī nopietnas vētras vai ļoti spēcīgs vējš var nodarīt kaitējumu turbīnā, it īpaši, ja tās pārsteidz negaiss ar zibeni.

2. Troksnis un vizuālais piesārņojums
Ja vēja turbīnas ir pārāk tuvu kādai saimniecībai, tad radītais troksnis var nelabvēlīgi ietekmēt ikdienas dzīvi. Skaņas stiprums var sasniegt no 50 līdz 60 decibeliem. Daži cilvēki uzskata, ka šādas turbīnas padara vizuālu piesārņojumu apkārtnei, jo tie ir lieli agregāti, kas bojā ainavu.

3. Dārga izveide un uzstādīšana
Vēja turbīnas un tās sastāvošie materiāli, kas nepieciešami būvēšanā, ir ļoti dārgi. Lai gan tas ilgu gadu laikā atmaksājas, tomēr pirmais brīdis, kad jādomā par uzstādīšanu, var sanākt ļoti liels finansiālais risks.

4. Drošība
Spēcīgas vētras un stiprs vējš var bojāt turbīnas asmeņus. Asmens var būt liels apdraudējums tiem cilvēkiem, kas strādā vai dzīvo turbīnu tuvumā. Tie ir ļoti smagi kazino spēles bezmaksas, tādējādi var izdemolēt mājas, nerunājot par cilvēka dzīvību.

Paldies musu Eiropas Draugiem!