Dažādie personību tipi jeb ko par mums vēsta enagramma

Cilvēku izjūtas domas un reakcijas uz vienu un to pašu notikumu vai procesu nereti ir ļoti atšķirīgas. Bieži vien gadās pat tā, ka cilvēki paši ir izbrīnīti par to, kāpēc konkrētā brīdī viņi ir rīkojušies tieši tā un ne citādāk – apostas online. Nezinot savu personības tipu ir ļoti grūti izprast sevi, līdz ar to, arī pieņemt pareizus lēmumus un izvēlēties savu dzīves ceļu. Lai izprastu sevi, iepazīstiet enagrammu.

Kā zināms enna no grieķu valodas tulkojot, nozīmē deviņi un enagrama ir deviņu personības tipu shēma. Enagrammas pamatā ir deviņi ļoti atšķirīgi personību tipi. Šie visi tipi mūsos mīt, bet vienmēr viens ir daudz izteiktāks un spēcīgāks par pārējiem. Tas arī nosaka, kāds ir cilvēka uztveres un domāšanas veids, kā arī rīcība noteiktās situācijas. Darbošanās ar enegrammām ir garīga, ezotēriska prakse, kas ļauj iepazīt sevi un izprast savu rīcību.

Pati enagramma, kā jau tika minēts, ir tikai shēma jeb modelis casa das apostas. Tajā attēloti šie deviņi personību tipi jeb musturi, kas ir numurēti no viens līdz deviņi un ir norādīta šo tipu saistība ar taisnēm, kas tos savieno. Šie deviņi personības tipi ir perfekcionists, palīdzētājs, uz panākumiem vērstais, individuālists, novērotājs, lojālais skeptiķis, dzīves baudītājs, izaicinātājs un vidutājs cassino. Pēc personības testiem, ir iespējams saprast, kurš ir jūsu personības tips un tālāk ir iespējams mācīties un izzināt gan savu personības tipu, gan saikni ar pārējiem un to ietekmi. Ne vienmēr viens no tipiem ir ļoti izteikts. Var gadīties arī tā, ka atrodaties pa vidu vairākiem personības tipiem. Enegrammas mācība ir ļoti plaša un par to ir sarakstītas vairākas grāmatas. To never apgūt vienā dienā, taču tā var ievērojami palīdzēt dažādās dzīvēs situācijās.

Kaut arī enagrammu izmantošana ir pseidozinātne, kas nav pierādīta, bet gan vairāk balstīta uz filozofiskiem novērojumiem, enerammu mācībā tiek izmantota ļoti plaši, jo īpaši cilvēkresursu vadībā. Ar enagrammu palīdzību ir iespējams atklāt katram cilvēka raksturam specifisku motivāciju, līdz ar to var viegli pateikt, kā šīs cilvēks spēs risināt konfliktus, komunicēt utt. Ja tiek izprasta enagramma ir iespējams pielāgoties jebkura cilvēka raksturam, līdz ar to ir iespējams novērst jebkādas nesaskaņas darba kolektīvos. Ja cilvēki izprot, kāpēc viņu kolēģi pieņem konkrētus lēmumus un attiecīgi rīkojas katrā situācijā, nav pamata uzsākt konfliktu, jo viss tāpat ir saprotams.

Tomēr enagramma spēj palīdzēt arī atrast pašam sevi un tikt galā ar saviem iekšējiem pārdzīvojumiem, ne tikai sadzīvot ar citiem. Tā ļauj izprast cilvēka attīstības ceļu, pārmaiņas sevī. Tas dod pilnīgi skaidru izpratni par cilvēka psiholoģiju, līdz ar to, mēs ar enagrammām varam mainīt savu dzīvi, nepazaudējot sevi. Mēs varam saglabāt savu raksturu, domas, uzskatus un visu pārējo, taču panākt, ka tieši tas dod vēlamo rezultātu.